Raak de draad niet kwijt op Linkedin!

Raak de draad niet kwijt op Linkedin!

rdAls ik kijk naar de functie “groups” van LinkedIn en wat daarin zoal gecommuniceerd wordt, valt het me op dat er enerzijds veel nuttige informatie wordt gedeeld, maar dat er aan de andere kant ook het een en ander verbeterd kan worden om deze informatie effectiever uit te kunnen wisselen.

Ga maar eens bij jezelf na: wat gebeurt er als je als vragensteller een “draad” begint, dus een vraag stelt en daarop graag antwoorden krijgt van medegroepsgenoten?

Krijg je slechts 1 of 2 antwoorden die passen bij jouw vraag? Reageren er mensen “off topic”, die niet op jouw vraag ingaan maar iets heel anders in de discussie inbrengen? Of reageren er in 1 keer heel veel mensen, en bloedt de discussie dood na een paar dagen?

Vanuit mijn ervaring als Administrator van een internationaal forum pleit ik voor het volgende:

Stel je als vragensteller op als voorzitter van je eigen discussie! Jij bent begonnen, dus jij leidt de reacties in goede banen. Bijvoorbeeld, iemand die een goede tip heeft bedank je en vraag je om meer achtergrondinformatie. Een reactie die niet bij jouw vraag past delete je (via More-Delete). Dit lijkt misschien onbeleefd, maar is toch van belang voor de hele groep. Geef daarbij wel aan via een persoonlijk bericht (via More-Reply privately) waarom je de reactie verwijdert. Zo kan de ander hier weer van leren voor andere groepsdiscussies.

Moedig ook iedereen aan om te reageren door verdiepende vragen te stellen en door om verduidelijking te vragen. Gedraag je net zo als wanneer je een vergadering FTF (face to face) voor zou zitten. Ook dan stimuleer je dat de deelnemers elkaar leren kennen zodat het contact kan groeien en de netwerkgedachte groter kan worden. Dat is de kracht van online communicatie!

Natuurlijk zijn alle deelnemers samen verantwoordelijk voor de informatie en het verloop van de discussie, maar als er iemand de lijn vasthoudt wordt het uitwisselen constructiever en levert het de hele groep meer op.

Dus: hou de rode draad vast! Ik moedig je aan om het uit te proberen en ik hoor je ervaringen graag!